Analys

Vem gör vad och varför på din hemsida, och gör de det vi vill att de ska göra? 

Visst är du nyfiken på vad som sägs om ert varumärke i sociala medier, och hur de som besöker din hemsida beter sig. Genom att ha koll på hur dina besökare beter sig och vad de säger om dig kan ni agera. Med vetskap om vad dina kunder säger och gör ges ditt företag en möjlighet att verka på det sätt dina kunder vill. Vi hjälper dig att ta fram och analysera den statistik som är möjlig att få fram från ditt varumärkes närvaro på nätet.

Med verktyg så som Google Analytics samlar vi in information kring vad som händer din hemsida, vilka som besöker den, vart de kommer ifrån, vad de gjorde och kanske viktigast gjorde de det vi ville att de skulle göra.

Vi kan komma in och göra en analys vid ett enskilt tillfälle för att ge en bild över hur läget ser ut för tillfället. Vi kan även arbeta löpande och hålla koll på och justera över tid.

Ja snälla, hjälp oss med det här!