E-learning

Smart och kostnadseffektivt

Föreviga dina kunskaper

Det tar många timmar av förberedelser, föreläsningar och justeringar innan en utbildning blir sådär riktigt bra.

Efter en tid kan man få slut på företag i sin närhet att hålla utbildningen för och då är frågan vad nästa steg är?
"Hit the road" eller "Hitta på något annat" att föreläsa om. Långt från alla är jätteförtjusta över det första alternativet. Långa resdagar, hotellnätter och tid hemifrån.

Det är då vi tycker att man ska utnyttja den digitala tekniken och göra sin kurs digital. Gör den tillgänglig online och låt kunder över hela landet (eller världen?!) kunna ta del av din utbildning.

Ofta finns allt dokumenterat i en PowerPoint och den är en bra grund för en onlinekurs. Kompletterar vi med några videoklipp och kanske några avstämnings-quiz längs vägen och vi har en bra utbildning. 

Internutbildningar

En onlineutbildning kan vara väldigt bra för internutbildningar. Har man personalen utspridd på olika kontor, arbetandes olika skift eller liknande kan det vara svårt att få till en utbildningsdag med alla anställda. Istället kan man skicka ut utbildningen till alla anställda och låta de själva hitta tid i sitt schema att genomföra den. Du som arbetsgivare kan i administrationsgränssnittet se vilka som är klara med utbildningen och vilka som behöver påminnas.

Både smart och kostnadseffektivt.

Passiva intäkter

En av de trevliga sakerna med en onlinekurs är att när den väl ligger uppe kan generera passiva intäkter. Visst kan man behöva marknadsföra utbildningen så att folk får reda på att den finns men med lite planering kan man skapa sig ett "självspelande piano". Beroende på innehållet kan det räcka med en årlig revision av materialet.

Vi förvaltar din kunskap

E-learning är ett av våra mest snabbväxande affärsområden. Vi kan hjälpa till med allt från att "konvertera" en existerande utbildning till en onlineutbildning, till att vara med och producera en ny utbildning från scratch. Beroende på typ av utbildning har vi olika plattformar och upplägg som vi rekommenderar för bästa resultat.

Kontakta oss för mer info