Bostadsrättsföreningen Kroken

Vid årsskiftet 19/20 så lanserade vi bostadsrättsföreningen Kroken i Norrköpings nya hemsida. 

I en av de mest ikoniska fastigheterna i Norrköpings industrilandskap finns BRF Kroken. Vi fick under hösten 2019 uppdraget att ta fram föreningens nya hemsida. Fokuset för hemsidan är att det ska vara lätt för medlemmarna att hitta information om föreningen som är relevant. Den tidigare hemsidan var skapad på ett sätt som gjorde det svårt för styrelsen att på ett smidigt sätt ändra och uppdatera information på hemsidan. 

Vi skapade hemsidan med Snowfire som plattform vilket gjorde det lätt för de som ska sköta sidan att uppdatera informationen och också roligare att arbeta med hemsidan. 

Hemsidan har även en del som endast medlemmar kommer åt där information enkelt kan delas mellan föreningens medlemmar. 

Kolla in hemsidan här: https://brfkroken1.se/