CyberKids Expo

Ett resultat av den här annorlunda våren är att företag har fått komma på många nya kreativa idéer för deras verksamheter. CyberKids Expo var resultatet av en sådan idé - nämligen en digital mässa som familjer kunde besöka hemifrån soffan.

En digital plattform - hemsida

Anna från Borgslycka Promotion behövde vår hjälp att marknadsföra mässan och nå ut med sitt budskap. Första delen av projektet bestod av att skapa en hemsida där målgruppen kunde hitta information och anmäla sig till mässan. Den andra delen bestod av att bygga upp en medvetenhet kring mässan och leda besökarna in till sidan. Det gjorde vi genom att skapa en serie med olika annonser som gick på Facebook och Instagram. 

Annonser

Vi startade kampanjen med två uppsättningar av video-annonser med målet att nå ut till så många som möjligt. Kampanjen avslutades med två olika bildannonser med målet att driva trafik till hemsidan. Totalt nådde vi drygt 200 000 unika personer och fick ungefär 300 000 totala exponeringar. 

Det här var ett jätteroligt projekt att vara delaktiga i och det är spännande att se alla kreativa lösningar som företag kommer på när vi blivit begränsade till den digitala världen. Annonsering är ett effektivt sätt att nå ut med sitt budskap, och lika viktigt är det att leda målgruppen till en relevant målsida där det är enkelt för besökarna att genomföra de mål som du har planerat. Har du ett budskap som du vill nå ut med? Hör av dig!