Onlinemarknadsföring

Bli hittad på Google via Google Ads (SEM) & Sökmotoroptimiering (SEO) 

 

 

 

Är du bekant med dina besökare online?

Många har inte en aning om vad som händer på deras hemsida. Vilka är besökarna, var kommer de ifrån och vad gör de faktiskt på hemsidan? Vi har många kunder som anlitar oss för att ta reda på just det, och tillsammans analyserar vi trafiken och kommer med förbättringsförslag. 

Läs mer om hur vi arbetar med onlinemarknadsföring och hör av dig om du vill veta mer!

Hittar dina kunder dig?

Det räcker inte med att ha en bra hemsida. Det gäller att få folk att hitta dit också. Att lyckas med att få besökare till din hemsida och dina andra kanaler kräver arbete att det finns en strategi och tydliga mål. Oss kan du anlita för att göra så att dina kunder ska hitta till dig.

Vi arbetar med många olika kanaler som företag kan synas i och kan agera både som rådgivare och igångsättare till att sköta produktion och publicering i era digitala kanaler.

Idag finns det egentligen bara ett ställe där vi söker – Google och där måste du kunna hittas. Det finns två sätt att bli hittad på Google, organiskt eller genom köpta annonsplatser. Ofta används en kombination av dessa båda.

Onlinemarknadsföring via Google Ads (SEM)

Via Google kan företag annonsera via sökord, banners i Google’s displaynätverk (som består av hemsidor, bloggar etc. över hela nätet) och via video på Youtube. Dessa olika kanaler ingår alla i det Google kallar för Google Ads.

Via Google Ads kan du få fler besökare till din hemsida, se till att fler personer ringer dig, att kunderna besöker dig på plats eller påminna dem om att du finns. Det går att ställa in precis vilka du vill nå genom att avgränsa geografiskt (ex. att du bara vill nå personer inom 10 mils radie från ditt företag). Via Google Ads når du personer vid rätt tillfälle precis när de söker efter din tjänst.

Till Google betalar du bara när någon klickar, ringer eller sett din annons beroende på vad vi ställer in. Du bestämmer själv din budget.

Så här arbetar vi

Vi agerar som konsulter och hjälper dig att antingen starta upp ett nytt annonskonto eller sätter oss in i det du redan har. Tillsammans med dig sätter vi mål och förväntningar och ställer sedan in kontot efter det. Vi finns sedan med löpande och justerar och följer upp.

Du betalar oss för vårt arbete och du betalar Google för annonserna. Detta skiljer oss från många andra som även tar ut en procentsats av annonsbeloppet.


 

Jag vill veta mer!

Organisk Sökmotoroptimering (SEO)

För att en hemsida ska kunna bli hittad när någon söker på Google behöver företaget ha berättat för Google vad som finns på hemsidan. Google vill ge den som Googlar en så bra upplevelse/sökresultat som möjligt. Google placerar därför alla hemsidor som Google  hittar i ordning efter hur väl den passar med den sökfras som det sökts efter. Därför är det oerhört viktigt att hemsidan är optimerad på ett sätt så den dyker upp och placerar sig högt på de sökord som är viktigast. Den optimeringen kallas för sökordsoptimering eller SEO. Organismen Google är komplex och inte alltid enkel att förstå men i grunden handlar det om detta.

Hur går det till?

Sökordsoptimeringen innebär att det på en mängd olika ställen på hemsidan läggs in sökord, taggar och beskrivningar som ska hjälpa Google att förstå hemsidan. Google läser både text som syns och text som finns ”bakom” i koden. SEO behöver därför göras på båda ställena. Det behöver även ofta göras åtgärder med hemsidan så som, mobilanpassning, optimera läshastigheten, installera SSL-certifikat och andra saker som Google gillar.

SEO är en långsiktig process och inte en quick-fix. Det tar en stund för Google att indexera (kategorisera) en hemsida. Om företaget är nytt på webben så tar det en tid innan hemsidan hamnar tillsammans med eller högre än konkurrenterna, men genom att arbeta långsiktigt och strategiskt går det att hamna där.

Så här arbetar vi  

Vi tar betalt för det arbete vi lägger ner när vi sökordsoptimerar en hemsida. Ofta brukar vi sätta ett fast pris per undersida på hemsidan. Ofta ingår SEO i uppstartsarbetet när vi skapar en hemsida. Det är viktigt att löpande ha koll på hur det går med placeringarna i sökresultatet och justera vid behov. Därför rekommenderar vi att ha ett upplägg där vi löpande har koll på hur det går och kommer med återkoppling till er.

Det låter ju kanon, berätta mer!