Google Analytics

Vem gör vad på din hemsida? Gör besökarna det du vill att de ska göra? 

Hur hittar dina kunder dig?

Vet du vad som händer på din hemsida? Vilka besökarna är, var de kommer ifrån och vad de faktiskt gör på sidan? Vi hjälper dig att ta reda på det. Vi analyserar trafiken och kommer med förslag på hur du ska få fler att hitta dig. För att lyckas krävs en bra strategi och tydliga mål. Vi kan agera som rådgivare eller sköta både produktion och publicering av texter i alla era digitala kanaler. 

Hur beter sig dina besökare?

Vet du vad som sägs om ditt varumärke i sociala medier och hur besökarna på hemsidan beter sig? Får du den kunskapen kan du agera på det sätt dina kunder vill. Vi hjälper dig att ta fram och analysera den statistik som är möjlig att få fram om ditt varumärkes närvaro på nätet.

Vi reder ut det!

Med verktyg som Google Analytics samlar vi in information kring vad som händer din hemsida. Vilka som besöker den, var de kommer ifrån, vad de gjorde och hur länge det stannade. Viktigast av allt - gjorde de det du ville att de skulle göra? Om inte kan vi hjälpa dig med förbättringar. 

Enskild analys eller löpande

Vi kan komma in och göra en analys vid ett enskilt tillfälle för att ge en bild över hur läget ser ut. Vi kan även arbeta löpande och hålla koll på vad som händer på din hemsida över tid. Vi analyserar och justerar för bättre resultat.