Strategi & Koncept

Lägg ditt varumärke i våra händer - Vi gör det bästa av det!

Kärnan i marknadsföringen

För att kunderna ska känna igen ditt varumärke när de nås av dina kampanjer i de olika kanalerna måste du först ta fram ett koncept. Hur ska ditt företag framställas visuellt? Vad ska kunderna känna när de kommer i kontakt med ditt företag? Hur ska du formulera ditt erbjudande? Hur ska dina tjänster paketeras? 

När du väl formulerat din visuella identitet och vilka kärnvänden ditt företag står för hjälper vi dig att ta fram en strategi för hur du ska uppnå dina mål.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa olika företag att ta fram marknadsföringsstrategier och koncept. Vi vet vad som krävs för att lyckas - kreativitet, uthållighet och kontinuitet. 

 

Smarta Strategier

Vi hjälper dig att identifiera dina starkaste målgrupper och paketera dina tjänster så att de blir attraktiva för målgruppen. Vi tar reda på vilka kanaler dina kunder föredrar och skapar strategier, sätter mål och planerar för hur du ska nå dem på bästa sätt.

Kreativa Koncept

När vi tar fram koncept tar vi ett helhetsgrepp om ditt varumärke. Vi tittar på allt från tonalitet i texter till bildspråk. Vi skapar en visuell identitet som bygger på igenkänningsfaktor. Vi kan finnas med när du bygger upp ett nytt varumärke eller när du vill branda om ett befintligt.